KyberKeskuksen tilat

KyberKeskuksen toimitila ja laboratorio

asiakaspalvelu@kyberkeskus.fi

 

KyberKeskuksen tutkimus- ja laboratoriotilassa työskentelee työviihtyvyyden takaamiseksi tyypillisesti enintään  seitsemän työntekijää. Tilassa otetaan vastaan ja luovutetaan asiakastöitä sekä tutkitaan mielenkiintoisia it-alan teknologioita. KyberKeskuksen laboratoriotilojen yhteyteen on sijoitettu myös pieni palvelinhuone, jonne on sijoitettu neljä fyysistä palvelinkonetta. KyberKeskus on varustettu tietokoneiden huoltoon soveltuvilla työkaluilla, suurennuslasilampulla, sekä nopealla (1Gb) tietoliikenneyhteydellä. KyberKeskuksessa on myös pieni työntekijöiden kahvittelunurkka, jota voidaan käyttää myös pienten palaverien pitämiseen.

Omat palvelimet, oma oppilaitoksen tuotantoverkosta erillinen verkko ja monipuoliset tilat tekevät mahdolliseksi organisaation tuotantoympäristön mallintamisen, verkon konfiguroinnin halutunlaiseksi ja organisaation tietoturvan testaamisen turvallisesti. Käytössä on virtuaalipalvelimet, jonne voidaan rakentaa tuotantoympäristön testausympäristö. Tämän lisäksi ohjelmoitavien palomuurien ja reitittimien avulla voidaan luoda verkkoympäristöjä. Ympäristöä voidaan käyttää Linux/Unix ja Windows -verkkojen ja työasemakonfiguraation testaamiseen.

KyberKeskukseen kerätty tietopankki sekä tiimiperiaatetta hyödyntävä työskentelytapa auttaa erilaisissa ongelmanratkaisutilanteissa.

.

Odoo text and image blockKyberKeskuksen tutkimus- ja laboratoriotila on työpaikka, jossa työskentelee itseohjautuvaan työskentelytapaan tottuneita pidemmälle edenneitä opiskelijoita. Heillä ei ole jatkuvaa ohjausta, vaan heidän apunaan on KyberKeskukseen kerätty tietopankki sekä tiimiperiaatetta hyödyntävä työskentelytapa ongelmanratkaisussa. Tilassa ei anneta varsinaista opetusta ollenkaan, vaan se on IT-alan monipuolinen työpaikka, joka tarjoaa erinomaiset puitteet esimerkiksi näyttötutkintojen järjestämiseen aidossa työympäristössä aidoille maksaville asiakkaille.


KyberKeskuksen asiakkaat ovat pääasiassa olleet yksityisiä ihmisiä, jotka tarvitsevat tietotekniikan palveluja. Meillä on ollut mahdollisuus tarjota myös julkishallinnolle ja elinkeinoelämälle asiantuntija- ja konsultointipalveluja. Oppilaitoksen tuotantoympäristössä eristetyssä omassa verkkoympäristössämme voimme tarjota myös monipuolisia testaus- ja asennuspalveluja. Erityisosaamista löytyy niin palvelinympäristöjen suhteen kuin työasemaosaamisessakin.


IT-laitelaboratorio


IT-laitelaboratorio on laboratorio, jossa voidaan tehdä tietokonelaitteistojen kokoamista, korjaamista ja huoltamista sekä tutkia käyttöjärjestelmien ominaisuuksia. Tilassa on mahdollista harjoitella työasemakäyttöön tulevien tietokoneiden lisäksi myös palvelinohjelmistojen asentamista ja konfigurointia. Tilaan voidaan asentaa palvelimia, joiden tietoturvaa testataan. Oppilaitoksen tuotantoympäristöstä eristetty oma verkko tekee mahdolliseksi turvallisen ympäristön tietoturvaan liittyvissä työtehtävissä ja testaamista varten. Tila on ollut pääasiassa KyberKeskuksen käytössä silloin kun tarvitaan enemmän tilaa esimerkiksi tietokoneiden tai pelikonsoleiden kokoonpanolinjan perustamista varten. Tilaa myös vuokrataan elinkeinoelämän käyttöön KyberKeskuksen asiantuntijoidemme kera.
 Verkkolabra

Verkkolaboratoriossa voidaan tehdä esimerkiksi verkkojen tietoliikenteen ohjelmallista analysointia. Verkon sekä siihen kytkettyjen palvelinten tietoturvaa voidaan testata turvallisesti, koska laboratoriossa on oppilaitoksen tuotantoympäristöstä eristetty oma verkko, joka voidaan konfiguroida halutunlaiseksi. Käytössä on virtuaalipalvelimet, jonne voidaan rakentaa tuotantoympäristön testausympäristö. Tämän lisäksi ohjelmoitavien palomuurien ja reitittimien avulla voidaan luoda verkkoympäristöjä. Ympäristöä voidaan käyttää paitsi Linux/Unix ja Windows -verkkojen ja työasemakonfiguraation toteuttamisen harjoitteluun niin myös koko organisaation tuotantoympäristön mallintamiseen ja tietoturvan testaamiseen

Odoo image and text block

KyberKeskuksen ylläpitämä harjoitteluluokka (KyberLuokka)

KyberKeskuksen harjoitteluluokka soveltuu erityisesti sijaintinsa takia hyvin ylläpidon opetuksen harjoitteluluokaksi. Se sijaitsee aivan KyberKeskuksen toimitilojen vieressä. KyberKeskuksessa sijaitsee myös ylläpidon päivystys, joten ylläpidon käytännön organisointi on helppoa.

Luokkaa suunnitellaan käytettäväksi KyberKeskuksen ylläpidon- ja tuen käytännön harjoittelutilana, jota käyttävät todelliset asiakkaat. KyberKeskuksen työntekijät saavat järjestelyn ansiosta käytännön kokemusta myös asiakaspalvelusta. Luokka tulee samaan verkkoon verkkolabran, KyberKeskuksen toimitilojen ja laitteistolabran kanssa. Se on siis erillään oppilaitoksen sisäverkosta.

KyberKeskuksessa työskentelevät opiskelijat tai tutkinnon suorittajat pitävät säännöllisesti huolta luokan tietoturvasta. Ylläpidon hoitavat KyberKeskuksessa työskentelevät opiskelijat tai tutkinnon suorittajat, koska kyseessä on ylläpidon harjoitteluluokka. Luokassa voidaan myös joustavasti kokeilla erilaisia ylläpitojärjestelmiä.

Keskeinen sijainti KyberKeskukseen nähden tarjoaa erinomaisen harjoittelumahdollisuuden, jota kelpaa esitellä koulun ulkopuolellakin.

Luokan käyttö ulkopuolisten tilauskurssien ja omien opiskelijoiden opettamiseen on helppoa, koska käytetään KyberKeskuksen omaa toimialue- ja todentamispalvelua (AD-palvelin). KyberKeskuksen työntekijät luovat kurssilaisille nopeasti tilapäiset tunnukset. Työntekijät pääsevät määrittelemään sen, mihin palveluihin luoduilla tunnuksilla on pääsy.

Luokan tietokoneet on koottu KyberKeskuksen toimesta. Jos tietokoneen osa menee rikki, niin KyberKeskuksen työntekijät vaihtavat siihen ehjiä komponentteja (koko konetta ei tarvitse käytännössä koskaan uusia). KyberKeskuksessa työntekijät pääsevät käyttämään opittuja perustaitoja käytännössä. Hankintahinnaltaan koneet voivat olla valmispaketteja halvempia. Saadaan halvemmalla paremmat koneet ja työntekijät pääsevät selvittämään ja arvioimaan eri komponenttien yhteensopivuutta. Ja mikäli kone vikaantuu, voidaan se korjata takuuehtojen sitä estämättä.