KyberKeskus

Toiminta

asiakaspalvelu@kyberkeskus.fi
Odoo text and image block

Lappian KyberKeskuksen liiketoiminta-ajatuksena on paitsi tuottaa alueen elinkeinoelämälle osaavaa työelämälähtöistä henkilökuntaa niin myös luoda ja tarjota alueen ihmisille ja elinkeinoelämälle tietämystä uudesta teknologiasta sekä apua halvan ja tehokkaan teknologian hyödyntämisestä. Keskus tarjoaa apua myös yksittäisen ihmisen tai pienen/keskisuuren yrityksen arjen teknologiaongelmiin.


KyberKeskus on paitsi IT-tukipalvelukeskus niin myös tietoturvaan sekä tietokoneisiin ja niiden ohjelmistoihin liittyvän tuki- ja palvelutoiminnan koulutus- ja testauslaboratorio. KyberKeskuksessa testataan, annetaan tukipalveluita ja koulutetaan erityisesti elinkeinoelämän näkökulmasta mielenkiintoista ja hyödyllistä isoista ohjelmistovalmistajista riippumatonta ohjelmistoteknologiaa. Tavoitteenamme on antaa tietoa elinkeinoelämän tarpeisiin soveltuvista uusista ohjelmistoteknologioista ja tarjota myös asiantuntevaa ohjelmistotukea. Yhtenä osa-alueena on yrityksen liiketoimintaa tukevien open source -periaatteella toimivien järjestelmien kuten esimerkiksi tuotannonohjausjärjestelmien koulutus ja tuki.


Pidämme tietokonelaitteistojen ja niiden käyttöjärjestelmiin liittyvien ongelmien ratkaisemisesta tai vaikkapa edullisesti toteutettavan robotiikan tutkimisesta. Tarjoamme pienimuotoista tietokonelaitteistojen suunnittelu-, korjaus- ja huoltopalvelua sekä niihin liittyvää ongelmanratkaisua. Meitä ajaa eteenpäin oppimisen halu ja ongelmien ratkaisemisessa meitä kiinnostaa lähinnä niiden tarjoama haaste.


Asiakastöinä meillä tehdään esimerkiksi tietokoneisiin ja niiden ohjelmistoihin liittyviä tukitehtäviä, kuten

-tietokonelaitteiden kokoamis-, huolto- ja korjaustyöt

-käyttöjärjestelmien ja ohjelmistojen asennukset

-tietokoneen käyttöön liittyvien ongelmatilanteiden selvittämistyöt.


Meillä on lisäksi mahdollisuus tarjota elinkeinoelämälle suunnittelu- sekä asiantuntija- ja koulutuspalveluja. Oppilaitoksen tuotantoympäristöstä eristetyssä omassa verkkoympäristössämme voimme tarjota myös monipuolisia testaus- ja asennuspalveluja. Erityisosaamista löytyy niin palvelinympäristöjen suhteen kuin työasemaosaamisessakin.


Uutena tuotteena keväällä 2016 on avattu www.ilovakka.fi -verkkokauppa, jonka rakentaminen ja ylläpitäminen ovat KyberKeskuksen vastuulla sekä KyberLuokka, jonka työasemien ylläpito on KyberKeskuksen vastuulla. KyberLuokan työasemien vakiointi voidaan vaihtaa lyhyellä varoitusajalla luokassa pidettävän kurssin mukaiseksi.